Otevřenost

Každý je vítán vydat se s námi do divočiny, té venku i té uvnitř. Vítáme rozmanitost.

Darování

Divoko je zasvěcené umění darování. Dar ani jeho hodnota nejsou podmíněné. Neočekává se protislužba či protihodnota. Dar je projevem svobody.

Ryzí sebevyjádření

Věříme, že každý člověk je jedinečný a že dosahuje svého vrcholu, když tuto jedinečnost sdílí se světem. Podporujeme se v umění být sami sebou a ohleduplně rozdávat své dary ostatním.

Samostatnost

Divoko povzbuzuje každého k rozvoji a praktikování schopnosti spolehnout se plně sám na sebe a své vnitřní zdroje.

Spolupráce

Ceníme si tvůrčí spolupráce a sdílení. Snažíme se vytvářet a rozvíjet otevřené prostory, umělecká díla, sbližující události, společenské sítě a další příležitosti a nástroje, které podporují rozmanité druhy spolupráce a sdílení.

Po nás potopa planeta

Ctíme a prospíváme společnosti a planetě, jejichž jsme součástí. Při své činnosti jsme čile ohleduplní ke všemu a všem kolem nás. Každé místo opouštíme v lepším stavu, než v jakém jsme ho nalezli.

Zapojení se

Naše komunita začíná a končí na aktivním zapojení se všech přítomných. Věříme, že proměna, ať už jedince či společnosti, může nastat pouze skrze přímou osobní zkušenost. Objevujeme sebe a svět skrze činnost. Všichni jsou zváni k práci, hře i rozjímání.

Tady a teď

Plná přítomnost v okamžiku a z ní vyplývající lehkost bytí jsou jedním z nejmocnějších nástrojů objevitele. Otevírají brány nepoznaných světů, zpřístupňují světy jiných lidí i ostatních forem života. Nic nemůže nahradit tuto bezprostřednost.

 

Inspirováno principy Burning Man a dalších zajímavých projektů a komunit.